Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lactic Acid

Mumbai | Nov 25, 2021
ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಲಾಭದಾಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅವಕಾಶ

ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯನ್ನಾಗಿಸಲು ಕ್ಷಾರ ಹಾಗೂ ಕಿಣ್ವಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

General, Science, Deep-dive
Subscribe to Lactic Acid