Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Urinary Bladder model

Mumbai | सप्टेंबर 15, 2020
वेदना, आणि चेतापेशींमधील विद्युत संदेश

संशोधकांनी मूत्राशयातील चेतापेशींचे (न्यूरॉन) संगणकीय प्रतिरूप तयार केले आहे

General, Science, Technology
Subscribe to Urinary Bladder model