Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Water

मुंबई | ऑगस्ट 24, 2021
संमिश्र जलशुद्धीकरण- भारताच्या जल समस्येसाठी संजीवनी

पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि दूषित पाण्याचा पर्यावरणावर होणारा दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी भारतातील सांडपाणी प्रक्रियेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये पद्धतशीर बदल करण्याचा नव्या अभ्यासाद्वारे प्रस्ताव 

General, Science, Technology, Society, Deep-dive
मुंबई | ऑक्टोबर 20, 2020
अळूच्या पानांवर पाणी का रहात नाही?

जल-रोधी साहित्य बनवण्यासाठी संशोधकांनी अळूच्या पानांची रचना अभ्यासली

General, Science, Deep-dive
Subscribe to Water